JEZUS UW GENEZING !

Dag 65: Gods Woord is medicijn

 

Spreuken 4:20-23 NBV

Mijn zoon, heb aandacht voor mijn woorden, geef aan mijn uitspraken gehoor. Houd ze steeds voor ogen, bewaar ze in het diepste van je hart. Ze zijn het leven voor wie ze aanvaarden,
sterken heel het lichaam als een MEDICIJN. Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart,
het is de bron van je leven.


Andere vertalingen:

WV
Mijn zoon, schenk aandacht aan mijn woorden en buig je oor naar mijn uitspraken; zorg dat je ze niet uit het oog verliest en bewaar ze in je hart. Want zij zijn leven voor wie ze vinden en genezing voor wie ze verkondigen. Behoed je hart meer dan alles wat je moet behoeden, want daar ontspringt de bron van het leven.

GNB
Mijn zoon, luister naar mij, geef gehoor aan mijn woorden. Houd ze steeds voor ogen, bewaar ze diep in je hart. Ze zijn het leven voor je, ze hebben geneeskracht. Bewaak daarom boven alles je eigen hart, want daar ligt de bron van het leven.

SV
Mijn zoon! merk op mijn woorden, neig uw oor tot mijn redenen.
Laat ze niet wijken van uw ogen, behoud ze in het midden uws harten. Want zij zijn het leven dengenen, die ze vinden, en een medicijn voor hun gehele vlees. Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de uitgangen des levens
.

Gods Woord is medicijn voor uw lichaam !

Deze Spreuken maken ons duidelijk wat het Woord van God voor ons lichaam kan betekenen. De verschillende Bijbelvertalingen spreken hierover:

* zij zijn leven voor wie ze vinden én aanvaarden én verkondigen
* ze sterken uw hele lichaam als een medicijn
* ze hebben geneeskracht
* ze zijn een medicijn voor heel het vlees

Wat moet u doen met Woord, wil het als medicijn werken?

Vers 20, 21 en 23 geven daar het antwoord op:

* aandacht geven aan Gods Woord, het Hebreeuws gebruikt hier een sterke vorm van aandacht geven: onverdeelde, toegespitste, volledige aandacht.

* er gehoor aan geven, buigen voor het Woord, dat wil zeggen, het in alle nederigheid aanvaarden als het Woord van God, zonder enige eigen bedenkingen.

* Gods Woord voor ogen houden, door het te lezen. Hou steeds voor ogen dat God u wil genezen en dat Jezus Zijn lichaam prijsgaf, door uw ziekten te dragen. Hij gaf Zijn bloed en Zijn leven om u te genezen. Neem dit geschenk en offer van Jezus voor u persoonlijk aan.

* Zorg dat uw hart vol is van Gods Woord en niet van al uw zorgen en enkel de woorden die dokters en specialisten u gezegd hebben. Waar het hart vol van is, daar spreekt de mond over. Luister naar wat uit uw mond komt, dan weet u waar u hart van vol is !

* De ingangen tot uw hart zijn uw zintuigen. Vooral wat u hoort en ziet bepaald wat er in uw hart leeft. Zorg dat u het Woord hoort en ziet en vul daarmee uw hart.

* Wat er zich in uw hart bevindt, bepaald uw verdere toekomst ! Uw hart is de bron van uw leven. Geef uw hart aan Jezus en Zijn Woord! En u heeft een hoopvolle toekomst!

Vriendelijke woorden zijn als honigzeem, zoet voor de ziel en medicijn voor het gebeente. (Spreuken 16:24 NBG)

Ook als u gezond of genezen bent, zorg dan dat Gods Woord in uw hart blijft, uw gezondheid hangt ervan af ! Gebruik Gods Woord als een medicijn. Gebruik het dagelijks en als de situatie ernstig is, verhoog dan de dosis !

© Terebinten der gerechtigheid